home


CD4511 kanaal switch

‘There’s more than one way to skin a cat’ zo wordt wel es gezegd. En dat is correct.

Voor mijn laatste versterkerproject – een 2-kanaals 2204 pre-amp – heb ik voor het schakelen tussen de kanalen m’n toevlucht gezocht tot een digitaal “brein”: de een picaxe 08m2 microcontroller. Bij ontvangst van de schakel-puls wordt eerst een mute-circuit ingeschakeld, dan worden de relays omgezet van kanaal 1 naar kanaal 2. Het mute-circuit wordt dan opnieuw uitgeschakeld.

Het mute-circuit is een H11F1 fet-optocoupler die in parallel aan de versterkeruitgang gekoppeld is. De fet werkt als variabele weerstand. Brandt de led, dan is de weerstand van de fet bijna verwaarloosbaar; is de led uit, dan werkt de fet als zeer hoge weerstand.

Naast een meer uitgebreide voeding (5 volt voor de picaxe en 6 volt voor de relays) werkt alles meer dan ok. Maar ik had ongeveer hetzelfde ook met een CD4511 kunnen doen, zonder mute-circuit.

De CD4511 is een cmos-chip die z’n toepassing vooral kent voor Led cijfers. Elke uitgang van de chip gaat naar één van de 8 leds die samen een cijfer vormen (zie boven). Elke uitgang / led heeft een letter (a, b, c, d, e, f, g). De ingangen (A, B, C en D) staan voor een binaire representatie van de 8 leds en het overeenkomstig cijfer:
A = 1
B = 2
C = 4
D = 8

Zo is het cijfer drie gelijk aan A + B aan de ingang; de uitgang komt overeen met a, b, c, d, g om op die manier het getal 3 te vormen:
      _
      _|
      _|

Maar wie zegt dat we persé een Led-cijfer moeten aansturen? De CD4511 weet immers niet wat het stuurt; een led, of iets anders. Het enige wat de CD4511 doet is bepaalde ingangspoorten omzetten naar overeenkomstige uitgangspoorten. Er kan dus evengoed een transistor of iets anders aangestuurd worden.

Stel dat we vertrekken van cijfer 1. Dat is ingangspoort A, met als resultaat de uitgangspoorten b en c.

Als we naast A ook C hoog maken, krijgen we het cijfer (1 + 4 =) 5. Dit komt overeen met de uitgangen a, c, d, f en g. In vergelijking met het cijfer 1 zijn er nu 4 uitgangen actief (a, d, f en g), en 1 uitgang uitgeschakeld (b).

Laten we dit toepassen op kanaal-switchen:
Bij inschakelen van de versterker zijn er geen relays actief, maar brandt er wel een ledje aan het ‘normale’ kanaal ( bijv. groen). We schakelen ingang A van de CD4511 hoog. Door de led voor het groene kanaal te schakelen aan uitgang b, komt deze automatisch hoog bij inschakelen van de versterker.

Met een tuimelschakelaar maken we ingang C ook hoog.
– Uitgang b wordt laag, en groene led gaat uit.
– Uitgangen a, c, d, f en g worden actief. Op de uitgangen c, d, f en g kan een led voor het ‘drive’ kanaal geschakeld worden & de nodige transistoren voor de relays.

Het uitschakelen van ingang C brengt ons terug naar de beginstoestand:
A staat hoog, en dus de uitgangen a & b. Gezien b de groene led aanstuurt, licht deze terug op.

Met wat denkwerk en vindingrijkheid kunnen er op die manier nog andere combinaties gevonden worden om bepaalde dingen in- of uit te schakelen.


home