home


Chorus lfo’s: Stomp-LFO

Het “raadsel” van de lfo’s bij o.m. een chorus, flanger, etc… bracht me bij Steve Bear van small bear electronics en electro druid. De laatste ontwikkelde / programmeerde een interessante microcontroller voor lfo’s, nl de Stomplfo.

De Stomplfo is een 8-pins DIP-chip, die met een minimum aan componenten een heel resem aan mogelijkheden geeft. Een eerste is het frequentiebereik: van 0.05 Hz naar 25 Hz. Zoiets is haast niet te bereiken met een traditionele lfo-configuratie. Er kan gekozen worden uit maar liefst 8 uitgangsgolfvormen: ramp-up, ramp-down, sinus, triangle, square, sweep, random-square en random-slope. Hiervoor heb je niet meer nodig dan een potmetertje. Er is “tap-tempo”, waardoor je via een mee-tappen de frequentie kan laten gelijklopen met de muziek. De maximale output van de chip is 5v.

Datasheet Stomplfo.

We gaan dus een bestelling plaatsen voor zowel de chip als de nodige componenten, en we gaan dit voor de gein inpassen in een Small Clone Chorus project. Ben reuze benieuwd hoe het zal klinken.

Ondertussen in Kicad al het schema’tje en pcb-tje uitgetekend.

Ik heb nog een ruime behuizing liggen om naast de 2 pcb’s ook 4 potmeters op te nemen:

  • Mix: om te te laveren tussen dry en wet signaal
  • Wave: om het soort van golf te selecteren
  • Speed: om de frequentiesnelheid aan te passen
  • Output: om de output van de lfo te regelen


home